Sunday, July 19, 2015

Pejawar seer to hold talks on change of Paryaya durbar venue

Pejawar seer to hold talks on chanVishwesha Tirtha Swami of Pejawar Mutt speaking at the preparatory meeting for the next Paryaya festival, in Udupi on Saturday.ge of Paryaya durbar venue - The Hindu
Pejavara Paryaya 2016 ,  ಪೇಜಾವರ ಪರ್ಯಾಯ 2016

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ -ಪೇಜಾವರ ಪರ್ಯಾಯ 2016

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಐದನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಟಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಪರ‌್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ: ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ